Εγνατία ΑΕΤΤΕΚ – Μεταλλικές Κατασκευές

Η ΕΓΝΑΤΙΑ AETTEK, μέλος του ομίλου εταιρειών ΕΓΝΑΤΙΑ, εισήλθε στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών το 1997. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο κλάδο στην Ελλάδα.

Η Δυναμική ανάπτυξη της και η πρόοδος της οφείλονται κυρίως στην οργάνωση της, στην μεθοδική προσέγγιση της παραγωγής, στην σταθερή επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό και το υψηλό τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο του προσωπικού της. Οι Μεταλλικές Κατασκευές που παράγει η Εγνατία Αεττεκ έχουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις υλικών και μεθόδου παραγωγής που απαιτεί η σύγχρονη αγορά με βάση όλα τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα για Μεταλλικές Κατασκευές Η εταιρία από το 2012 έχει πιστοποίηση ΕΝ1090-1CE Marking για μεταλλικές κατασκευές.

Comments are closed.